BẢNG GIÁ màn hình IPHONE

Sản phẩm
Giá chỉ từ
Bảo hành
Liên hệ
Màn IP6 series
400.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP7 series
500.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP8 series
650.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IPx series
1.950.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP11 series
1.300.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP12 series
4.100.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP13 series
6.100.000
24 tháng
ĐẶT NGAY

Màn ip 6/6+/6s/6s+

Màn ip 7/7+

Màn ip 8/8+

Màn ip X/Xr/Xs/Xsm

Màn ip 11/11pro/11pro max

Màn ip 12mini/12/12pro/12pro max

 

Màn ip 13/13pro/13pro max

-18%
7,000,000
-15%
-24%
-9%