BẢNG GIÁ khuyến mãi mới nhất

Sản phẩm Giá chỉ từ Bảo hành Liên hệ
SSD 120GB 950.000 VNĐ 36 tháng ĐẶT NGAY
SSD 240GB 1.400.000 VNĐ 36 tháng ĐẶT NGAY
SSD 480GB 1.900.000 VNĐ 36 tháng ĐẶT NGAY
SSD SATA III 120GB 450.000 VNĐ 36 tháng ĐẶT NGAY
SSD SATA III 256GB 720.000 VNĐ 36 tháng ĐẶT NGAY
SSD SATA III 512GB 1.500.000 VNĐ 36 tháng ĐẶT NGAY
HDD 500GB 1.100.000 VNĐ 24 tháng ĐẶT NGAY
HDD 1TB 1.500.000 VNĐ 24 tháng ĐẶT NGAY
HDD 2TB 1.750.000 VNĐ 24 tháng ĐẶT NGAY
HDD 4TB 3.100.000 VNĐ 24 tháng ĐẶT NGAY
Danh sách cửa hàng

Gọi ngay-miễn phí