BẢNG GIÁ màn IPHONE

Sản phẩm
Giá chỉ từ
Bảo hành
Liên hệ
Màn IP x
Liên hệ
6 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP xr Pisen
3.000.000
12 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP xs
2.000.000
6 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP xsm oled
2.350.000
6 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP xsm Pisen
5.500.000
12 tháng
ĐẶT NGAY

Màn ip x/xr/XS/xsm