BẢNG GIÁ màn IPHONE

Sản phẩm
Giá chỉ từ
Bảo hành
Liên hệ
Màn iPhone X
2.250.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn iPhone Xs
2.300.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn iPhone Xs Max
2.350.000
24 tháng
ĐẶT NGAY

Màn ip x/xr/XS/xsm