BẢNG GIÁ màn IPHONE

Sản phẩm
Giá chỉ từ
Bảo hành
Liên hệ
Màn IP7
750.000
6 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP7 Pisen
1.000.000
12 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP7+
1.200.000
6 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP7+ Pisen
1.500.000
12 tháng
ĐẶT NGAY

Màn ip 7/7+