BẢNG GIÁ màn IPHONE

Sản phẩm
Giá chỉ từ
Bảo hành
Liên hệ
Màn IP6
Liên hệ
6 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP6s
900.000
12 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP6+
Liên hệ
6 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP6s+
1.000.000
6 tháng
ĐẶT NGAY

Màn ip 6/6+/6s/6s+