BẢNG GIÁ màn IPHONE

Sản phẩm
Giá chỉ từ
Bảo hành
Liên hệ
Màn IP6
400.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP6s
550.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP6+
500.000
24 tháng
ĐẶT NGAY
Màn IP6s+
680.000
24 tháng
ĐẶT NGAY

Màn ip 6/6+/6s/6s+