màn hình ip

Bảng giá chi tiết màn hình ip
DòngGiáKhuyến mại
IP 5 – Màn hìnhLiên hệ
IP 5S – Màn hìnhLiên hệ
IP 5C – Màn hìnhLiên hệ
IP 6 – Màn hìnhLiên hệ
IP 6 Plus – Màn hìnhLiên hệ
IP 6S – Màn hìnhLiên hệ
IP 6S Plus – Màn hìnhLiên hệ
IP 7 – Màn hìnhLiên hệ
IP 7 Plus – Màn hìnhLiên hệ
IP 8 – Màn hìnhLiên hệ
IP 8 Plus – Màn hìnhLiên hệ
IP X – Màn hình chính hãng bóc máyLiên hệ
IP X – Màn hình ép kínhLiên hệ
IP X – Màn hình OLED GXLiên hệ
IP X – Màn hình OLED JKLiên hệ
IP XS – Màn hình chính hãng bóc máyLiên hệ
IP XS – Màn hình ép kínhLiên hệ
IP XS Max – Màn hình chính hãng bóc máyLiên hệ
IP XS Max – Màn hình ép kinhLiên hệ
IP XR – Màn hình chính hãng bóc máyLiên hệ
IP 11 – Màn hình chính hãng bóc máyLiên hệ
IP 11 – Màn hình ép kínhLiên hệ
IP 11 Pro – Màn hình chính hãng bóc máyLiên hệ
IP 11 Pro Max – Màn hình chính hãng bóc máyLiên hệ
IP 11 – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 11 – Kính cảm ứngLiên hệ
IP 11 Pro – KínhLiên hệ
IP 11 Pro – Kính cảm ứngLiên hệ
IP 11 Pro Max – KínhLiên hệ
IP 11 Pro Max – Kính cảm ứngLiên hệ
IP 5 – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 5S – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 5C – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 6 – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 6 Plus – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 6S – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 6S Plus – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 7 – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 7 Plus – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 8 – Thay mặt kínhLiên hệ
IP 8 Plus – Thay mặt kínhLiên hệ
IP SE – Thay mặt kínhLiên hệ
IP XR – Thay mặt kínhLiên hệ
IP X – KínhLiên hệ
IP X – Kính cảm ứngLiên hệ
IP XS – KínhLiên hệ
IP XS – Kính cảm ứngLiên hệ
IP XS Max – KínhLiên hệ
IP XS Max – Kính cảm ứngLiên hệ
IP 7 – Màn hình Pisen V3Liên hệ
IP 7 Plus – Màn hình Pisen V3Liên hệ
IP 8 – Màn hình Pisen V3Liên hệ
IP 8 Plus – Màn hình Pisen V3Liên hệ
IP XR – Màn hình Pisen V3Liên hệ
IP X – Màn hình Pisen V3Liên hệ
IP XR – Màn hình ép kínhLiên hệ
IP 11 Pro – Màn hình ép kínhLiên hệ
IP 11 Pro Max – Màn hình ép kínhLiên hệ

Chi tiết