BẢNG GIÁ ÉP KÍNH IPHONE

Sản phẩm
Giá chỉ từ
Bảo hành
Liên hệ
KÍNH IP8
350.000
12 tháng
ĐẶT NGAY
KÍNH IP8+
450.000
12 tháng
ĐẶT NGAY
KÍNH lưng IP8
500.000
12 tháng
ĐẶT NGAY
KÍNH lưng IP8+
500.000
12 tháng
ĐẶT NGAY

Ép kính IP8/8+

-17%
350,000
-13%
450,000
400,000